สำนักงานบัญชีบุษบา

“ทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและให้สรรพากรยอมรับ”
นี่คือหลักการที่สำนักงานบัญชีบุษบายึดถือและขอนำเสนอ แก่ธุรกิจของท่าน
เพื่อให้ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการบริหารธุรกิจ

  • ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ทางด้านบัญชี และภาษีอากร
  • ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านการจดทะเบียนธุรกิจฟรี  พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
    และเหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง